Auditiivne kommunikatsioon


Õppematerjal kursusel “Teoreetiline ja didaktiline tugi kursuse „Meedia ja
mõjutamine“ õpetamiseks gümnaasiumis”
Urmas Loit, TÜ ajakirjanduse lektor

 

Soovitav on selle materjaliga tutvuda enne raadioteemaliste õppeülesannete juurde asumist.

Ava fail siit: Auditiivne kommunikatsioon


Autor: Urmas Loit
Lisatud: 2012-12-26 12:59:42