Juhatus


Juhatuse esimees Kadri Ugur, phD

Tartu Ülikooli ajakirjanduse teadur

Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala (1989). Ajakirjanduse magister (2004). Ajakirjanduse doktor (2011; doktoritöö teema: "Meediaõpetuse kontseptsiooni rakendamine Eesti formaalhariduses"). Töötanud Fr. Tuglase nimelises Ahja Keskkoolis õpetajana (2000-2007), EELK Haiglahingehoiu Keskuses koolitusjuhina (1994-2000) ja ajalehe Eesti Kirik peatoimetajana (1992-1994). Ülikoolis õpetanud alates aastast 2005 (muuhulgas meediadidaktikat ja meediaharidusega seonduvat). Peamised akadeemilised uurimisvaldkonnad: meediapädevus, meediaharidus, läbivate teemade rakendusstrateegiad, kriisipsühholoogia jm.

 

 

juhatuse liige Urmas Loit

Tartu Ülikooli ajakirjanduse lektor

Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala (1992). Töötanud ajakirjaniku ja toimetajana Eesti Raadios (1988-1995), projektijuhina AS Trio LSLis (1995) ja Eesti Ringhäälingute Liidu tegevdirektorina (1996-2009). Olnud Avaliku Sõna Nõukogu esimees (1996-2002), Eesti Ringhäälingumuuseumi juhatuse esimees (1999-2010). Kultuuriministeeriumi ringhäälingulubade komisjoni liige (1999-2009), samafunktsioonilise Tehnilise Järelevalve Ameti komisjoni liige (alates 2013). Ülikoolis õpetanud alates aastast 2002 (peam. praktilise ajakirjandusega (raadio) seotud aineid).

 

juhatuse liige Maria Murumaa-Mengel

Tartu Ülikooli meediauuringute nooremteadur

Omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal (2003), magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimise erialal (2010) ning peatselt on lõpusirgele jõudmas doktoriõpingud meedia ja kommunikatsiooni erialal (doktoritöö teema: "Privaatsuse tähenduse teisenemine uue meedia keskkonnas (noorte sotsiaalmeedia kasutuse näitel)". Õpetanud meedia-alaseid õppeaineid erinevates Pärnu koolides ning töötanud ajakirjaniku ja uudistetoimetajana trükimeedias ning raadios. Alates 2013. aastast õpetab Tartu Ülikoolis tudengitele kommunikatsioonijuhtimise, uurimismeetodite ning teadustöö põhimõtetega seonduvaid õppeaineid. Akadeemiline uurijahuvi on seotud noorte ja uue meedia temaatikaga, sh IKT kasutamine hariduses, online-riskid, suhtlus sotsiaalmeedias jpm). Rohkem infot. .

 

juhatuse liige Annely Hindrikson

Põlva Ühisgümnaaasiumi eesti keele, kirjanduse ja meedia õpetaja

Lõpetanud  Tartu Ülikooli aastal 1998 filoloogina (eesti ja soome-ugri keeled), eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal (2000), MA ajakirjandus (2007). Töötanud aastast 1998-2002 Põlva Ühisgümnaasiumis, 2002-2006 Lähte Ühisgümnaasiumis, 2006-2008 Põlva Keskkoolis, 2008 – praeguseni Põlva Ühisgümnaasiumis, õpetanud eesti keelt ja kirjandust, kõneõpetust, 2000. aasta sügisest ka meediaõpetust, juhendanud koolilehtede tööd. Õpetaja-metoodik (2010). Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige (2008).

 

juhatuse liige Tiit Helm

Lähte Ühisgümnaasiumi meediaõpetaja ja meedia õppesuuna projektijuht

Lõpetanud  Eesti Põllumajanduse Akadeemia - zooinseneri erialal (1988). Alates 1994 töötab Lähte Ühisgümnaasiumis - on töötanud huvijuhi ja infojuhina. Täiendõppe korras läbinud meediaõpetajate koolituse, informaatikõpetaja kutsekursuse, videooperaatori koolituse ning pedagoogika kursuse. Projektijuht mitmes meediahariduslikus projektis (MLEDU, Kultuurinool jt).