Uudised

Kodulehekülg avatud!

04. veebruar 2012.
 
Kodulehekülg avatud!

Meie kodulehekülg on avatud. Vaikselt, ilma suurema lindilõikamiseta andsime sellele avaliku juurdepääsu. Karkass on püsti, sisuldasa ei saa kodulehekülg kunagi päris valmis. Kodulehe saime luua Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel, meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" projekti"Teoreetiline ja didaktiline tugi kursuse "Meedia ja mõjutamine" õpetamiseks gümnaasiumis" raames.

 

Lisaks uudistele ja koolitusteadetele on kodulehekülje eesmärgiks pakkuda eelretsenseeritud õppematerjalide kogu üldhariduskoolides meediat õpetavatele õpetajatele - mis on suures osas kolleegilt-kolleegile materjalide kogu. Terve hulk õppematerjale valmib ka projekti koolituse raames. Nende küpsedes saavad vilju tarvitada ka teised huvilised.

 

Ootame ka kõigi meediakoolitusega seotud uudiste ja teadete laekumist meie liidule, et neid jagada kõigi meie lugejatega. Rõõmu kõigile lugejaile!