Kodanikuajakirjandus emakeeleõpetuses


Uus meedia on avardanud ka ajakirjanduse võimalusi: väikeste kulutustega saab iga soovija avaldada niihästi talle teadaolevat infot kui ka avaldada oma arvamust.

 

Kodanikuajakirjandus kätkeb niihästi ohte kui ka võimalusi, ja seda ühtviisi nii õhinapõhise tegija kui professionaalse ajakirjanduse jaoks.  Slaidiesitlus "Kodanikuajakirjandus ja emakeeleõpetus" tutvustab Eestis 2012.aastal tegutsenud suuremaid kodanikuajakirjanduse portaale ning julgustab mõtlema eneseväljenduse võimaluste üle nn madala lävega väljaannetes.


Autor: Kadri Ugur
Lisatud: 2013-02-18 15:30:01