Kuidas käsitleda meediaskandaali?


Kõmu tekitanud sündmuste käsitlemine võib klassis osutuda põnevaks, kui õpetaja valdab analüüsiks vajalikku sõnavara ning suudab õpilasi vajalikul määral suunata. Meediaskandaalide käsitlemine on õpilastele enamasti väga keerukas, kuna allikad esitavad infot oma huvidest lähtuvalt ning vastandlikke emotsioone õhutatakse sageli lausa tahtlikult. Arvamused polariseeruvad ning kriitilised küsimused (millised on faktid ning kust on need pärit) unustatakse sageli küsimata.

 

Kõmuliste sündmuste käsitlemine võib klassis osutuda põnevaks, kui õpetaja valdab analüüsiks vajalikku sõnavara ning suudab õpilasi vajalikul määral suunata. Slaidiprogrammis "Moraalsed dilemmad ja skandaalid meediatekstides: sõnavara" on väike ülevaade meediaskandaali analüüsis kasutatavatest mõistetest, mida õpetaja võib vastavalt konkreetsele olukorrale süvendada ning ise lisainfot otsida. Olulistest mõistetest on nimetatud suhtlusakt, vihakõne, poliitiline korrektsus, tsensuur, difamatsioon, skandaal, sõnavabadus - loetelu, mille najal õpetaja saab ise oma otsingut süvendada. Moraalsete dilemmade arutamiseks sobivatest meetoditest on tutvustatud Resti skaalat ja Potteri kasti.

 

 


Autor: Kadri Ugur
Lisatud: 2013-02-18 15:15:47