Liidust

Eesti Meediakoolitajate Liit loodi aastal 1995, et edendada Eestis tegutsevate meediaõppejõudude koostööd. Ühiselt arendati meediaerialade õppekavasid Tartu Ülikoolis, tollases Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Concordia Ülikoolis ja mõnes teiseski. Kõrgkoolide problemaatika leidis peatselt koolispetsiifilised lahendused ning uue probleemina teadvustati meediaõpetus Eesti üldhariduses. Seetõttu loodi uue aastatuhande algul EMKL koolimeedia sektsioon, millesse astusid meediaõpetuse tõelised entusiastid. Erinevatel põhjustel tegutes EMKL  mõne aasta jooksul tagasihoidlikult. Aastal 2010 valiti uus juhatus ning tegevus elavnes taas, sedakorda juba teadliku rõhuasetusega laste ja noorte meediapädevusele ning selle arendamise võimalustele.

 

Täna korraldab EMKL koolitusi ja nõustab asjast huvitatud õpetajaid, hoiab silma peal teadus- ja rakendusprojektidel ning suhtleb oma eesmärkide teostamiseks erinevate asutuste ja huvigruppidega. Aastal 2012 viib EMKL  Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi aastase kursuse emakeeleõpetajatele, kes asuvad õppeastast 2012/2013 õpetama kursust "Meedia ja mõjutamine" ning "Praktiline eesti keel II".

 

Eesti Meediakoolitajate Liit on Avaliku Sõna Nõukogu liikmesorganisatsioon. Esindajateks on Tartu Ülikooli ajakirjandusprofessor Halliki Harro-Loit ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi meediaõpetaja, kunagine raadioajakirjanik Heidi Tammar.

 

EMKL tegevus on peamiselt õhinapõhine, iga kaasalööja on oodatud oma jaksu ja oskusi panustama.