Õppematerjali lisamine

Repositoorium pakub meediaõpetuse alaseid ideid ja õppematerjale igale kooliastmele ja iga ainevaldkonna õpetajatele. Materjale liigitame haridusastme, ainevaldkonna ja õppetöö vormi järgi.

 

Siia repositooriumi saab pidevalt üles laadida õppematerjale, et kolleegid saaksid neid oma õppetöös loovalt kasutada ja kohandada. Iga õppematerjalide lisaja kinnitab materjali edastades, et ta on tutvunud repositooriumi tingimustega ning aktsepteerib neid. Tähtis on jälgida, et materjalides kasutatud teoste (eriti piltide jm graafika) autoriõigusi oleks nõuetekohaselt järgitud.

 

Enne avaldamist EMKL toimetab ja retsenseerib üles laetud tunnikavad. Seetõttu kulub materjalide sisestamisest nende avalikkusele kättesaadavaks muutmiseni veidi aega. Kui retsensendid leiavad, et mõnda materjali osa oleks vaja täpsustada või kohendada, võtame Teiega ilmtingimata ühendust. Seepärast on ka vajalik kontaktandmete lisamine allpool asuvasse lahtrisse.

 

Eeldame, et lisatavad materjalid on püsivalt avalikkusele kättesaadavad. Kui Te siiski ühel hetkel enam ei soovi oma õppematerjali avalikustamist või soovite neid muuta, palume EMKLiga ühendust võtta. Vastame meelsasti ka kõigile Teie muudele pöördumistele.

 

Alusta õppematerjali lisamist siin:

 


Tingimused