Õppematerjalide repositoorium

Mis on õppematerjalide repositoorium?


Mis on õppematerjalide repositoorium? Repositoorium pakub meediaõpetuse alaseid ideid ja õppematerjale igale kooliastmele ja iga ainevaldkonna õpetajatele. Materjalid on liigitatud haridusastme, ainevaldkonna ja õppetöö vormi põhjal.

Loe lähemaltKodanikuajakirjandus emakeeleõpetuses


Uus meedia on avardanud ka ajakirjanduse võimalusi: väikeste kulutustega saab iga soovija avaldada niihästi talle teadaolevat infot kui ka avaldada oma arvamust.

Loe lähemaltKuidas käsitleda meediaskandaali?


Kõmu tekitanud sündmuste käsitlemine võib klassis osutuda põnevaks, kui õpetaja valdab analüüsiks vajalikku sõnavara ning suudab õpilasi vajalikul määral suunata. Meediaskandaalide käsitlemine on õpilastele enamasti väga keerukas, kuna allikad esitavad infot oma huvidest lähtuvalt ning vastandlikke emotsioone õhutatakse sageli lausa tahtlikult. Arvamused polariseeruvad ning kriitilised küsimused (millised on faktid ning kust on need pärit) unustatakse sageli küsimata.

Loe lähemaltAuditiivne kommunikatsioon


Urmas Loidi artiklist saab ülevaate raadio kui meediumi eripärast ja võimalustest. Artikkel sisaldab vajalikke taustateadmisi õpetajale raadioteemade käsitlemisel.

Loe lähemaltBrändimine ja turunduskommunikatsioon


Tartu Ülikooli vanemteadur Margit Keller juhatab lugeja brändimise ja turunduskommunikatsiooni mõistete ja kontseptsioonidega tutvuma ning annab soovitusi lisalugemiseks.

Loe lähemaltMeediakanalite ja väljaannete liigitamine


Ülesanne õpetab liigitama Eestis ilmuvaid meediaväljaandeid omandivormi, levi ulatuse, keele, suunitluse, ilmumissageduse jms alusel. Teoreetilist tuge saab R.Kõutsi artiklist "Lühiülevaade Eesti meediasüsteemist", abi võib saada ka väljaannete kodulehekülgedelt, raamatukogust ning äriregistrist. Kuna väljaandeid luuakse ja suletakse pidevalt, võib nimekirju vastavalt kasutamise ajale muuta või paluda õpilastel eraldi ära märkida need väljaanded, mis ülesande tegemise hetkel enam ei ilmu.

Loe lähemaltLühiülevaade Eesti meediasüsteemist


Tartu Ülikooli meediauuringute lektori Ragne Kõutsi artikkel annab ülevaate sellest, millest meediasüsteem ja ajakirjandus koosnevad.

Loe lähemaltAjalehekardin


Ajalehekardin on lugemis- ja nägemiskiirust arendav võistlusmäng, millega võib sisustada vahetunni või õppetunni osa.

Loe lähemalt

Lisa õppematerjale!