Mis on õppematerjalide repositoorium?


Mis on õppematerjalide repositoorium?

Repositoorium pakub meediaõpetuse alaseid ideid ja õppematerjale igale kooliastmele ja iga ainevaldkonna õpetajatele. Materjalid on liigitatud haridusastme, ainevaldkonna ja õppetöö vormi põhjal.

Repositoorium on pidevalt täienev õppematerjalide kogu, mis pakub meediaõpetuse alaseid ideid iga haridusastme ja iga aine jaoks. Kõik õppematerjalid on loodud või kohandatud Eesti olude jaoks ning seostatud Eestis kehtivate riiklike õppekavadega. Õppematerjalide autoriteks on kogemustega õpetajad üle Eesti. Oma häid ideid võib pakkuda igaüks, vajutades lingile "Lisa õppematerjale". EMKL toimetab ja retsenseerib üles laetud tunnikavad, hinnates muu hulgas ka nende vastavust autorikaitseseadusele. Siin avaldatud materjale võib õppetöös loovalt kasutada ja kohandada, kui kasutaja viitab materjalide autorile ja allikale.


Autor: Kadri Ugur
Lisatud: 2011-11-25 16:14:53