Meediakajastus

Meediapädevus ja -haridus on meediapoliitika lahutamatu osa

08. detsember 2012.
 
Meediapädevus ja -haridus on meediapoliitika lahutamatu osa

Meediapoliitika konverentsil rõhutati meediapädevuse ja -hariduse tähtsust meediapoliitika osana.

 

Tallinna toimunud konverentsil “Meediapoliitika: uudisajakirjandus & meediapädevus – kuidas valvekoer söönuks saab?” arutleti meediapoliitika kujunemise üle erinevate toimetegelaste (ingl. k. actor) rakursist, tuues kokku erinevaid poliitika kujunemise mõjutajaid. Ühes paneelis kõnelesid ajakirjanduse esindajad, teises ajakirjanduse välised toimetegelased. Kolmas paneel oli pühendatud meediaharidusele meediapoliitilises kontekstis. Viimase kaudu oli kaasatud ka EMKL ning konverents oli liidendatud Liidu emakeeleõpetajate koolitusprogrammi.

 

Tartu Ülikooli ajakirjanduse professori Halliki Harro-Loidi sõnul on väga tähtis toetada professionaalset ajakirjandust, et see omakorda toetaks demokraatia kvaliteeti. "Ühiskond tegelikult vajab seda, et oleks professionaalsed informatsioonitöötlejad, eks suudaksid jälgida otsustusprotsesse, võimu teostamist ja kes suudaksid olulist ebaolulisest eristada. Praegu on juhtunud üle Euroopa see, et ajakirjanduse ärimudel on kokku kukkunud, ajakirjandusel ei ole enam ressurssi, aega, kompetensi, raha, et väga keerulistes riigivalitsemise mehhanismides korralikku analüüsi teha," rääkis professor Eesti Raadio uudistele.

 

ERRi uudiste portaal refereerib professor Harro-Loidi seisukohta, et praeguses tohutus info- ja uudistetulvas muutub üha tähtsamaks ka meedia ja kommunikatsioonialane haridus igale inimesele. "Me peaksime tõsiselt vaatama, kas meie haridus valmistab ette inimest olema infoühiskonnas infotöötleja, kas see, kuidas me õpilast õpetame, aitab tal selekteerida sellest tohutust infotulvast välja seda, mida tal tegelikult vaja on," ütles professor Harro-Loit ERR-Uudiste teatel.

 

Vaata lähemalt ERRi uudisteportaali uudist "Professor: Euroopa ajakirjanduse ärimudel on kokku kukkunud" (7. dets 2012) ja kuula sealt samast raadiouudist.

 

Pildil: hetk meediahariduse paneelist. Osalevad Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht Mare Räis, haridus- ja teadusministeeriumi peaspetsialist Siiri Lepasaar, Lastekaitseliidu president Loone Ots ja TV3 uudistejuht Marko Paloveer. Seisab moderaatoriks olnud TÜ ajakirjanduse magistrant Ken Rohelaan.