Uudised

Õpetajate kursus algas krõbedas külmas

04. veebruar 2012.
 
Õpetajate kursus algas krõbedas külmas

3. veebruaril 2012 toimus Tartus EMKL korraldatud koolituspäev emakeeleõpetajatele. See päev oli esimene kaheksast õppepäevast koosnevast  kursusest, mis aitab neil järgmisel õppeaastal õpetada eesti keelt  riikliku õppekava uute nõudmiste kohaselt.

 

Et päev oli kogu Eestis krõbekülm, ei olnud kohalejõudmine osaliste jaoks lihtne ning nii mõnigi registreerunu pidigi lausa koju jääma. Esimese koolituspäeva olulisim teema oli meediasüsteem ja meediakasutus ning nende uurimine, millest andis hea ülevaate TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi teadur Ragne Kõuts. Kuidas kuuldut õppetöös rakendada, selle üle aitas mõtteid käivitada Kadri Ugur. Et uus riiklik õppekava eeldab niihästi muudatusi emakeeleõpetuse sisus kui ka uuriva õppimise rakendamist, said õpetajad kodutöö, mis seob meediakasutust ja meediauuringuid - kuidas juhendada uurimistööd, mille sisuks on meediakasutuse uurimine? Pärast valmimist ja hoolikat analüüsi jõuavad parimad kodutööd  peatselt ka EMKL kodulehele.

 

Pildile on jäänud kursuslased supipausi ajal vastvalminud sotsiaal-ja haridusteaduskonna majas, täpsemalt ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi tudengite toa ees.

 

Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud koolituse järgmised kokkusaamised toimuvad 9. märtsil, 20. aprillil ja 11. mail, vahepeal lahendavad õpetajad iseseisvaid ülesandeid õpikeskkonnas Moodle. Kursus jätkub sügisel ning selle käigus valmivad õppematerjalid avaldatakse hiljem EMKL kodulehel.