Uudised

Meediaõpetajad said ringhäälingumuuseumis koolitust

25. oktoober 2013.
 
Meediaõpetajad said ringhäälingumuuseumis koolitust

Eesti Meediakoolitajate Liit koostöös Eesti Ringhäälingumuuseumiga korraldasid Türil koolituse üldhariduskoolide meediaõpetajatele. Selle eesmärgiks oli haarata muuseumi võimalusi riikliku õppekava täitmisse.

 

Kursusest osavõtnud said ülevaate kahest põhilisest muuseumiprogrammist – kuuldemängust ja teleuudistesaatest. Tartu Ülikooli õppejõud lisasid taustraamistiku – nii audiovisuaalteoreetilisest kui ka meediadidaktika aspektidest, pakkumaks võttestikku muuseumiprogrammide rakendamisel meediaõpetuse läbiviimisel. Lõpuks tegid kursusel osalenud mõlemad programmid ka ise läbi, luues A.H.Tammsaare ainestikule toetudes kuuldepildi ning valmistades ühe teleuudistesaate.

 

Lisaks pani koolituse mõttekoda aluse muuseumi uuele programmile, milleks on pikema raadiosaate tegemine. Toredatest algideedest kujuneb edasise arenduse käigus formaat, mida programmis osalejad saavad hakata tegema.

 

Õpisisu osas toetas koolitust Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.